Dodatečná informace

Můžete se seznámit se stavebními standardy
v dokumentu
Stavební standardy.

Můžete si objednat změny standardu dle
procedury
Změna standardů.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ